Ελληνικό τραπεζικό σύστημα vs διεθνές τραπεζικό σύστημα

Από το 1996 μέχρι και το 2004 ισχύει το παρακάτω:

Οι ελληνικές τράπεζες τοποθετούν το 28% των απαιτήσεων τους σε χρεόγραφα έναντι 21% των Αμερικανικών τραπεζών. Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζεται στην παροχή δανείων. Το 68% των κεφαλαίων που συγκέντρωσαν οι Αμερικανικές τράπεζες το μετέτρεψαν σε δάνεια, ενώ αντίστοιχα οι Ελληνικές τράπεζες περιορίστηκαν στο 38% του ενεργητικού τους. Οι καταθέσεις αποτελούν τη σημαντικότερη εισροή κεφαλαίων τόσο για τις Ελληνικές τράπεζες, όσο και για τις τράπεζες των ΗΠΑ (78% και 66% αντίστοιχα)


Τα συμπεράσματα δικά σας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μεταναστευση και αξιοποιηση επιχειρηματικοτητας στην Ελλαδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Κτηματολόγιο ή αλλιώς ΕΝ.Φ.Ι.Α